Akce

Obhajoba disertační práce (Ing. Ondřej Lipčák)

Termín: 11. 10. 2022
Odkaz: Odkaz na web
Obhajoba disertační práce "Field oriented control of induction motor with included nonlinearities and parameter variation", Ing. Ondřej Lipčák, studijní obor Elektrické stroje, přístroje a pohony, DSP P2612 Elektrotechnika a informatika.

11.10.2022

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk