Akce

Habilitační přednáška (Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.)

Termín: 12. 10. 2022
Odkaz: Odkaz na web
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma: Učení se modelů těla: od lidí k humanoidním robotům.

12.10.2022

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk