Akce

Obhajoba disertační práce (Ing. Lenka Šedková)

Termín: 26. 10. 2022
Odkaz: Odkaz na web
Obhajoba disertační práce "Structural health monitoring of aerospace composite structures using ultrasonic guided waves", Ing. Lenka Šedková, studijní obor Provoz a řízení letecké dopravy, DSP P2612 Elektrotechnika a informatika.

26.10.2022

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk