Akce

Obhajoba disertační práce (Ing. Ondřej Hanuš)

Termín: 30. 11. 2022
Odkaz: Odkaz na web
Obhajoba disertační práce "Measurement and Monitoring of Energy Consumption in Aviation: Diagnostics and Detection of Degradations", Ing. Ondřej Hanuš, studijní obor Provoz a řízení letecké dopravy, DSP P2612 Elektrotechnika a informatika.

30.11.2022

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk