Akce

Habilitační přednáška (RNDr. Miroslav Korbelář, Ph.D.)

Termín: 9. 11. 2022
Odkaz: Odkaz na web
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma: Polookruhy a jejich aplikace.

09.11.2022

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk