Akce

Volby do AS ČVUT a AS FEL ČVUT

Termín: 22. 11. – 23. 11. 2022
Odkaz: Odkaz na web
Vážení členové akademické obce FEL, ve dnech 22. a 23. listopadu 2022 proběhnou volby do Akademického senátu ČVUT (AS ČVUT) a do studentské části Akademického senátu FEL (AS FEL). Volby budou probíhat elektronicky na adrese http://volby.fel.cvut.cz/. Ve volbách do AS ČVUT se volí 5 zástupců FEL, tři akademičtí pracovníci a dva studenti. Akademičtí pracovníci jsou voleni na tříleté období a jsou voleni akademickými pracovníky. Zástupci studentů jsou voleni studenty na jednoroční a dvouleté období dle Článku 1, odst. 10 Volebního řádu AS ČVUT. Ve volbách do AS FEL je voleno 5 studentů na dvouleté období a jsou voleni studenty. Kandidáti mohou podávat kandidátky elektronicky do 31. října 2022 23:59 CET. Kandidátka musí splňovat náležitosti dle Článku 4, odst. 2 Volebního řáda FEL. Záznam diskuze s kandidáty: https://youtu.be/GE3TLMdIbjg

22.11.2022 - 23.11.2022

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk