Akce

Obhajoba disertační práce (Ing. Martin Ron)

Termín: 10. 1. 2023
Odkaz: Odkaz na web
Obhajoba disertační práce "Pattern Discovery, Learning and Detection in Time Series", Ing. Martin Ron, studijní obor Řídicí technika a robotika, DSP P2612 Elektrotechnika a informatika.

10.01.2023

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk