Akce

Obhajoba disertační práce (Ing. Theodor Terrich)

Termín: 18. 1. 2023
Odkaz: Odkaz na web
Obhajoba disertační práce "Optimalizace a řízení soustav veřejného osvětlení", Ing. Theodor Terrich, studijní obor Elektroenergetika, DSP P2612 Elektrotechnika a informatika.

18.01.2023

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk