Akce

51. Pražský informatický seminář

Termín: 12. 1. 2023
Odkaz: Odkaz na web
PAVEL IRCING & JAN ŠVEC: Searching Large Audiovisual Archives

12.01.2023

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk