Akce

Doktorandské dny - Open Access

Termín: 23. 2. 2023
Odkaz: Odkaz na web
Otevřený přístup (Open Access, OA) znamená bezplatný neomezený online přístup k vědecké literatuře a k odborným informacím, zejména k plným textům vědeckých článků publikovaných v recenzovaných časopisech, k monografiím, konferenčním publikacím a dalším zajímavým a i cenným informačním zdrojům. Co tento relativně stále nový trend ve vědeckém publikování způsobuje - jaký je jeho přínos i jaká s sebou přináší negativa přinese další přednáškový den z cyklu DOKTORANDSKÉ DNY. Poskytneme vám kompletního průvodce Open Access publikováním a také se dotkneme oblasti FAIR dat. Kompletní program a registrační formulář najdete na webových stránkách ÚK ČVUT.

23.02.2023

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk