Akce

Setkání proděkana pro doktorské studium a výzkum s novými doktorandy

Termín: 14. 2. 2023
Odkaz: Odkaz na web
Nejen pro nově nastupující doktorandy bude konáno informativní a motivační setkání s proděkanem pro doktorské studium a výzkum FEL ČVUT v Praze.

14.02.2023

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk