Akce

52. Pražský informatický seminář

Termín: 9. 2. 2023
Odkaz: Odkaz na web
Ondřej Dušek - Robust Data-to-Text Generation with Pretrained Language Models

09.02.2023

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk