Akce

Habilitační přednáška (Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.)

Termín: 8. 3. 2023
Odkaz: Odkaz na web
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma: Okluzivní metoda měření krevního tlaku u pacientů s implantovanou srdeční podporou typu CF-LVAD. Abstrakt přednášky je v příloze.

08.03.2023

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk