Akce

Seminář "Efektivní prior art search pro přihlášku vynálezu / patentu"

Termín: 11. 4. 2023
Odkaz: Odkaz na web
Zájemce srdečně zveme na seminář "Efektivní prior art search pro přihlášku vynálezu/patentu", který se uskuteční ve dvou termínech:
- v úterý 11. dubna 2023 na Karlově náměstí v místnosti č. 112 (Vyčichlova knihovna) od 11:00 do 12:30
- v úterý 11. dubna 2023 na FEL v Dejvicích, Technická 2, místnost č. 7 (zasedačka Oddělení V&V)

Program semináře:
1. Proběhne on-line ukázka prostředí PatSnap pro efektivní průzkum současného stavu pořizovaného pro potřeby ČVUT FEL v roce 2023.
2. Zájemci o provedení průzkumu vlastní odborné tematiky v rámci semináře jsou tímto vyzváni k přípravě klíčových slov, resp. key string (AND, OR, NOT,…).
3. Zájemci o provedení průzkumu metodou semantic search jsou tímto vyzváni k přípravě textu popisujícího jejich odborný problém (ideálně do 250 slov).
4. Podklady dle bodů 2. a 3. můžete zaslat e-mailem na adresu vobecky@fel.cvut.cz

V případě potřeby proběhne seminář v anglickém jazyce.

-------------------
https://www.patsnap.com/

Pat Snap = Software dedicated to patent visualization based on patent data mining and text mining involving AI and ML. It is about Patinformatics - the science of analysing patent information to discover relationships and trends that would be difficult to see when working with patent documents on a one-and-one basis.

11.04.2023, 11.00 - 12.30, Katedra kybernetiky FEL, Karlovo náměstí. KN:E-112 (Vyčichlova knihovna)

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk