Akce

Pietro Michiardi: Generative Diffusion Models: Key Ideas, Current Practice and Research Challenges

Termín: 28. 4. 202311:00
Místo: Místnost T2:C3-132, ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Technická 2, Praha 6
Odkaz: Odkaz na web
Kvůli technickým problémům se přednáška přesouvá do místnosti T2:C3-132.

V pátek 28. dubna 2023 na půdě Fakulty elektrotechnické pronese prof. Pietro Michiardi přednášku s názvem “Generative Diffusion Models: Key Ideas, Current Practice and Research Challenges”.
Pietro Michiardi působí na francouzském EURECOMu, kde se specializuje na škálovatelné algoritmy strojového učení, bayesovské modelování a vzorkování či generativní modelování. Během přednášky nejdříve posluchače seznámí s generativním modelováním a základními nástroji, které jsou potřebné pro pochopení difuzních procesů. Poté shrne obecné téma modelování založené na energií, zaměří se i na generativní modely založené na skóre. V závěru představí některé výzvy, kterými se v současnosti zabývá.
Přednášku je možné sledovat také online prostřednictvím odkazu na MS Teams.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2MxOTU1MTktYjU2Ny00MzJmLTgwZGMtNzc1MzM2OTI5MWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%22255e49af-0da3-4d29-bf80-5c8bc8d00a4d%22%7d

28.04.2023, 11.00, Místnost T2:C3-132, ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Technická 2, Praha 6

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk