Akce

Představení kandidáta na děkana FEL

Termín: 13. 4. 202316:15
Místo: Zengerova posluchárna (KN:E-107)
Odkaz: Odkaz na web
Jediným kandidátem na děkana FEL ČVUT v Praze pro čtyřleté období do 30. 6. 2027 je současný děkan prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
Představení jeho projektu pro následující funkční období před členy akademické obce a zaměstnanci se bude konat 13. dubna 2023 od 16:15 v Zengerově posluchárně (KN:E-107) v budově FEL na Karlově náměstí.
Na webové stránce https://intranet.fel.cvut.cz/cz/senat/volby/2023-volby-dekan_FEL_CVUT/ jsou uloženy tři hlavní dokumenty předložené kandidátem, tj. strukturovaný životopis, děkanský projekt a zkrácená verze děkanského projektu. Další průběh voleb bude probíhat podle harmonogramu, který schválil Akademický senát FEL ČVUT a který je rovněž uveden na výše zmíněné adrese.

13.04.2023, 16.15, Zengerova posluchárna (KN:E-107)

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk