Akce

Věda a výzkum (Doktorandský den)

Termín: 27. 4. 2023
Odkaz: Odkaz na web
Tematický blok je zaměřen na citační databáze a jejich praktické využití ve vědecké práci. Citační databáze lze využít k vyhledání relevantní literatury pro své výzkumné téma, k získání přehledu o tom, co se v této oblasti událo, včetně nejnovějších poznatků. Také je můžete použít k vyhledání vhodného časopisu pro publikování svých výsledků bádání. Dozvíte se jaké metriky existují a co říkají o článku či autorovi článku.

27.04.2023, 09.00 - 15.00, online (Teams)

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk