Akce

Patenty na akademické půdě

Termín: 18. 5. 2023
Odkaz: Odkaz na web
Tentokrát na téma: Evropský patent s jednotným účinkem

Evropský patent s jednotným účinkem (Unitary Patent, UP) a Jednotný patentový soud (Unified Patent Court, UPC) jsou dva základní kameny, které umožní v Evropě vytvořit jednoduchý a centralizovaný patentový systém. Jako alternativu k dosavadnímu systému národních validací evropských patentů v každé zemi zvlášť, jednotný účinek zajistí možnost jediného evropského patentu s platností ve všech, zatím 17 zemích EU participujících v tomto systému. Udržování patentu po udělení se zpřehlední a zároveň bude i cenově výhodnější. Nový jednotný patentový systém bude spuštěn 1. 6. 2023.

Přednášející: Michal Poljak (patentový zástupce INPARTNERS GROUP a ČVUT v Praze)
Program:
Shrnutí dosavadního systému validací evropského patentu
Teritoriální rozsah jednotného účinku
Administrativa a náklady
Funkce Jednotného patentového soudu
Existující evropské přihlášky a již udělené evropské patenty
Diskuze a prostor na vaše dotazy

18.05.2023, 14.00 - 16.00, Budova CIIRC, zasedací místnost B-483 (Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6) + Teams

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk