Akce

Konference LAW FIT 2023

Termín: 29. 5. 2023
Odkaz: Odkaz na web
E-commerce prochází strukturálními změnami. Bez inteligentních propagačních nástrojů se dnešní cílení nabídky zboží a služeb neobejde. Jaký bude e-commerce 2.0? Čím jsou společnosti v e-commerce strašeny a co z toho je pravda? Změní se nakupování s nástupem virtuální a rozšířené reality? Na to se pokusí odpovědět letošní ročník konference LAW FIT, kterou již podevaté pořádá FIT ČVUT v Praze.

29.05.2023, FIT ČVUT Thákurova 9

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk