Akce

Habilitační přednáška (Mgr. Jan Petr, Ph.D.)

Termín: 14. 6. 2023
Odkaz: Odkaz na web
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma: Zpracování a aplikování metody magnetické resonance zvané arterial spin labeling (Processing and application of arterial spin labeling magnetic resonance imaging)

14.06.2023, 13.00 - 14.00, T2:D3-209, prezenční formou

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk