Akce

Obhajoba disertační práce (Salman Hasn, MSc.)

Termín: 5. 9. 202310:00
Místo: místnost T2:A3-221, katedra mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze
Odkaz: Odkaz na web
Obhajoba disertační práce "Inspection of complex objects utilizing energy-sensitive X-ray imaging", Salman Hasn, MSc., studijní obor Elektronika, DSP P2612 Elektrotechnika a informatika

05.09.2023, 10.00, místnost T2:A3-221, katedra mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk