Mediatéka

Profesor Petr Páta byl inaugurován děkanem Fakulty elektrotechnické ČVUT

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk