Mediatéka

Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku všech bakalářských programů na ČVUT FEL

Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku všech bakalářských programů proběhla ve středu 9. října 2019

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk