Mediatéka

Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku všech bakalářských programů.

Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku všech bakalářských programů proběhla ve čtvrtek 11. října 2018.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk