Mediatéka

prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

Prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk