Mediatéka

Alfred Spector (Google) - přednáška na Fakultě elektrotechnické

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk