Mediatéka

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk