Mediatéka

Osm studentů FEL ČVUT absolvovalo meziuniverzitní program prg.ai Minor

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk