Novinky

Studentská konference POSTER 2022 po dvouleté pauze opět na FEL ČVUT

Dne 12. května 2022 se uskuteční 26. ročník mezinárodní studentské konference POSTER 2022. Po dvouleté pauze způsobené pandemií Covid-19 své výzkumné projekty představí studenti a studentky elektrotechniky, informatiky, biomedicíny i dalších oborů opět na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT (FEL) v Technické ulici. Vedle FEL se na jeho organizaci podílejí Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a Fakulta informačních technologií ČVUT, jejichž studenti rovněž potvrdili svou účast.

Na konferenci prezentují výsledky své vědecké práce studenti a doktorandi, kteří zde v sedmi vědeckých sekcích formou posterů představí své výzkumné práce.

„Do letošního ročníku se probojovalo 71 příspěvků. Největší zastoupení mají sekce biomedicínského inženýrství s 18 příspěvky, dále sekce managementu s 15 a elektronika a přístrojové vybavení s 12. Dále jsou zastoupeny obory informatika a kybernetika, energetika a materiálové vědy či komunikace a historie vědy a techniky,“ představuje letošní ročník konference POSTER 2022 dr. Libor Husník z FEL ČVUT.

Dr. Husník vidí největší přínos konference v tom, že si studenti a studentky vyzkoušejí „na vlastní kůži“ co obnáší účast na vědecké konferenci, získají nové kontakty a celkově si rozšíří obzory. Během celodenní akce bude práce posuzovat odborná komise čítající celkem 33 členů z nejvyšších řad vědeckých pracovníků působících na ČVUT ale i na dalších vysokých školách.

Studentské práce bývají oceňovány hlavně peněžními a věcnými cenami, ale i členstvím ve vybraných odborných společnostech. Jak se stalo již tradicí, konference se účastní početná skupina studentů z RWTH Aachen pod vedením prof. Vladimíra Blažka. Dr. Libor Husník potvrzuje, že na letošním ročníku POSTER 2022 se rovněž představí studenti z Karlovy univerzity, VUT Brno, VŠB Ostrava a Vilnius Gediminas Technical University.

Mezi letošní inovace patří cena společnosti Rohde & Schwarz, která ocení nejlepší prezentaci napříč kategoriemi.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk