Novinky

Webová aplikace z FEL ČVUT školí dispečery Zdravotnické záchranné služby

Na FEL jsme vyvinuli webovou aplikaci OPERÁTOR, tedy první softwarový simulátor dovedností dispečerů zdravotnických operačních středisek v České republice. Stojí za ním dr. Marek Neruda a jeho kolegové z katedry telekomunikační techniky. V uplynulých dnech s pomocí webové aplikace absolvovali speciální školení operátoři Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje za pomocí lektorů společnosti Life Support s.r.o. Hlavním přínosem simulace v rozvoji operátorů je možnost v reálném či principiálně velice podobném prostředí vyzkoušet a opakovaně procvičit postup jak při standardních, tak neobvyklých situacích. Simulátor se přitom vždy chová jako systém záchranné služby, který je mimo operační středisko. Operátoři tak mají možnost ověřit si fungování aplikovaných postupů a jejich důsledky. To vše ve výsledku znamená přínos především pro pacienty.

Dispečeři zdravotnické záchranné služby přijmou stovky hovorů denně, jsou to zkušení zdravotníci, umí poradit a v případě potřeby vyšlou k pacientovi výjezdovou skupinu, tedy zdravotníky v sanitce nebo ve vrtulníku. A musí být velmi odolní po psychické stránce. Lidé, kteří volají na tísňovou linku, jsou ve stresu, v nadlimitní zátěžové situaci, a je třeba s nimi podle toho komunikovat. Není to lehká práce, naopak. Je náročná, mimořádně zodpovědná, vyžaduje velké množství znalostí, zkušeností a neustálou koncentraci.

„Proto naše operátory opakovaně školíme. Tentokrát jsme zvolili speciální simulační kurz, který pro nás připravili lektoři společnosti Life Support na simulátoru operačního řízení OPERÁTOR, vyvinutém na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Je potřeba uvědomit si, že operátor musí řešit více úkolů zároveň. Že má omezený počet prostředků, se kterými musí hospodařit. Že si stále musí nechávat nějaké posádky v záloze, kdyby došlo k mimořádné události s hromadným postižením. Náplní školení a jeho hlavním cílem je prakticky procvičit taktiky nově zaváděného vnitřního standardu pro operační řízení výjezdových skupin,“ vysvětluje vedoucí lékařka Krajského zdravotnického operačního střediska ZZS JmK Barbora Truksová Zuchová.

„Nejprve si operátoři prošli teoretickou přípravou a pak pro ně byla nachystána simulace operačního řízení posádek v Jihomoravském kraji. Ta byla dopředu připravena tak, aby se při operačním řízení dostávali do situací, které jsme s nimi chtěli procvičit. Nutnost prioritizace, přesměrovávání k událostem vyšší naléhavosti a podobně,“ doplňuje Jan Bradna, ředitel společnosti Life Support. Výuka byla rozdělena do tří dnů, tak aby se prostřídali všichni zaměstnanci dispečinku.

„OPERÁTOR je vzdělávací IT platforma splňující požadavky na didaktické a pedagogické principy. Umožňuje opakovatelný a měřitelný výcvik, a to od stavu běžného provozu až po zadavatelem požadované scénáře. Nespornou výhodou je to, že OPERÁTOR je navržen podle platné legislativy ČR a doporučených postupů odborné společnosti a je inspirován požadavky stávající praxe reálného provozu zdravotnických operačních středisek. Volba obtížnosti či typu scénáře tak umožňuje usnadnit nábor nových zaměstnanců, procvičit standardní, problematické nebo také ne příliš časté situace,“ upřesňuje Ing. Marek Neruda, PhD., vědecký pracovník katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk