Novinky

Opustil nás prof. Kubát

Ve věku 95 let zemřel emeritní profesor Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, prof. Ing. Milan Kubát, DrSc., osobnost spjatá s rozvojem mikroelektroniky na naší fakultě.

prof. Ing. Milan Kubát, DrSc.

Profesor Kubát je zakladatelem oboru výkonové polovodičové techniky na naší fakultě. Své přednášky zde zahájil v roce 1956. Tehdy ještě jako externista, vědecký pracovník a vedoucí útvaru Polovodiče závodu ČKD Elektrotechnika. V šedesátých letech, kdy absolvoval pobyt na Cornell University v USA, navázal přednáškami Základů průmyslové usměrňovací techniky. V roce 1972 byl jmenován profesorem pro obor Silnoproudá polovodičová zařízení na katedře elektrotechnologie, kde vytvořil předmět Polovodičová zařízení silnoproudá. V letech 1977 až 1990 pak působil jako vedoucí nově založené katedry mikroelektroniky.

Prof. Kubát patřil k předním světovým odborníkům a pionýrům výkonové polovodičové techniky, kterou se systematicky zabýval od roku 1956. Spolu se svými spolupracovníky vyvinul první řady výkonových polovodičových součástek v ČKD Elektrotechnika, spolupracoval s ČKD Polovodiče na vývoji nových tyristorových struktur. Tato činnost byla oceněna Státními cenami v letech 1960 a 1980. Publikoval více než 125 článků, výzkumných zpráv a odborných referátů. Za nejvýznamnější lze považovat jeho několikasetstránkové monografie Polovodiče v silnoproudé elektrotechnice (SNTL 1963), Výkonová polovodičová technika (SNTL 1978) a Power Semiconductors (Springer-Verlag 1984).

Významnou byla také organizační činnost prof. Kubáta v podnikové i státní sféře. V šedesátých letech působil jako technický ředitel koncernu ČKD Praha, poté jako technický ředitel Federálního ministerstva těžkého průmyslu a náměstek na Federálním ministerstvu pro technický a investiční rozvoj. V letech 1979 až 1988 byl jediným ministrem elektrotechnického průmyslu v dějinách naší země. Významně se podílel na emancipaci elektrotechniky v rámci jiných technických oborů a přispěl k jejímu rozvoji v době, kdy se mikroelektronika ukázala jednoznačným hybatelem technického pokroku. Svou profesní kariéru zakončil v Prognostickém ústavu ČSAV.

Pro katedru mikroelektroniky byla osobnost prof. Kubáta zásadní. Dal pracovišti nové odborné zaměření, zajistil špičkové technické vybavení, inicioval úzkou odbornou spolupráci selektrotechnickým průmyslem (ČKD Polovodiče, VUST A. S. Popova, TESLA Rožnov) a zahraničními univerzitami (University of Surrey). V rámci Realizačního projektu mikroelektroniky podpořil a stimuloval vzájemnou spolupráci různých pracovišť fakulty v oblasti mikroelektronických technologií.

Profesor Kubát, nositel Zlaté Felberovy medaile ČVUT, zanechal svou odborností a přehledem nesmazatelnou stopu nejenom v paměti svých kolegů a žáků, ale i v historii katedry mikroelektroniky a celé fakulty.

prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk