Novinky

Společnost Rohde & Schwarz je partnerem Fakulty elektrotechnické ČVUT v oblasti výzkumu a vzdělávání

Technologický koncern Rohde & Schwarz a Fakulta elektrotechnická (FEL) ČVUT podepsaly 8. listopadu 2021 smlouvu o spolupráci. Smlouva umožní dlouhodobý rozvoj aktivit v oblasti vzdělávání a výzkumu a vývoje.

Výzkumníci a studenti FEL ČVUT tak budou moci využívat špičkové přístrojové vybavení a technologie, jako osciloskopy, signální generátory, spektrální analyzátory, které vyrábí závod Rohde & Schwarz ve Vimperku. V oblasti výzkumu a vývoje smluvní spolupráce předpokládá vytváření společných řešitelských týmů a sdílení výzkumných kapacit.

V oblasti vzdělávacích aktivit bude společnost Rohde & Schwarz na svých pracovištích v Praze a ve Vimperku mimo jiné podporovat exkurze studentů a zaměstnanců Fakulty elektrotechnické ČVUT a jejich výměnné pobyty. Studenti se tak budou moci zapojit do praxe ve firmě, která zaujímá vedoucí postavení v oborech měřící techniky, pozemní, námořní i letecké komunikace, radiomonitoringu či v systémech pro zpracování obrazu i zvuku.

„Těší mne, že Fakulta elektrotechnická ČVUT získává partnera, který v oblastech výzkumu a vývoje představuje špičku ve svých oborech a má zájem podporovat vzdělávání u našich studentů elektrotechniky a informatiky. V oblasti výzkumu a vývoje budeme diskutovat vznik společných výzkumných týmů, ve kterých budou moci naši výzkumníci přispět k inovacím firmy Rohde & Schwarz,“ uvedl prof. Petr Páta, děkan FEL ČVUT v Praze.

„Smlouva o spolupráci s FEL ČVUT tvoří další evoluční krok ve vzájemných vztazích. Tímto krokem chceme podpořit praktickou část vzdělávání budoucích absolventů a umožnit jim setkat se s nejnovějšími technologiemi, které naše společnost vyvíjí a vyrábí. Jedním z dílčích cílů prohloubení této spolupráce je také propojení aktivit se středoškolským prostředím tak, aby se nám společně podařilo zvýšit zájem nových studentů o technické obory. Tedy o obory, které mají perspektivní budoucnost na trhu práce v dalším desetiletí,“ dodává k podpisu Milan Černý, vedoucí Personálního oddělení v Rohde & Schwarz Vimperk.

Fakulta elektrotechnická ČVUT rozvíjí špičkový výzkum v oblastech technologických trendů, které ovlivní způsob, jakým budeme v budoucnu pracovat, cestovat, trávit volný čas a žít. Počínaje telekomunikačními sítěmi a alternativními energetickými zdroji přes umělou inteligenci a robotiku až po bioinformatiku, kyberbezpečnost či vesmírné technologie – všechny tyto fenomény budoucnosti lze na FEL zkoumat a studovat. K celkovému vědeckému výkonu ČVUT přispívá FEL jednou třetinou měřeno impaktovanými publikacemi a jejich citacemi, v oblasti špičkových publikací a zahraničních patentů její podíl přesahuje 40 procent.

Foto: Petr Neugebauer, Fakulta elektrotechnická ČVUT

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk