Novinky

Robert Pěnička a Ondřej Texler laureáty vědeckých cen Velvyslanectví Francie za rok 2021

Ve čtvrtek 30. září 2021 byly v Hudebním sále Buquoyského paláce předány vědecké ceny udělované Velvyslanectvím Francie v České republice. Mezi 23 oceněnými vědci se výrazně prosadili dva výzkumníci z Fakulty elektrotechnické v kategorii Ceny Josepha Fouriera za počítačové vědy. Ing. Robert Pěnička, Ph.D. získal 2. místo a Ing. Ondřej Texler, Ph.D. obdržel zvláštní cenu IT4Innovation.

Ing. Robert Pěnička, Ph.D. byl nominován za FEL ČVUT za svou dizertační práci Data collection planing for aerial vehicles. „Svou práci jsem vypracoval ve skupině Multirobotických systémů na katedře kybernetiky pod vedením doc. Martina Sasky. Vedoucí specialista byl prof. Jan Faigl. Můj výzkum plánování sběru dat pro drony byl publikován v několika vědeckých časopisech, na konkrétní praktické využití zatím čeká,“ uvedl oceněný vědec, který je aktuálně jako postdoc na univerzitě v Curychu, ale po skončení se plánuje vrátit na FEL.


Diplom dr. Pěničky

Dizertační práce „Example-based Style Trasfer of Hand-drawn Content“ vynesla zvláštní cenu poroty Ing. Ondřeji Texlerovi, Ph.D. Oceněný výzkumník v ní prezentuje sadu metod, které využívají nejnovější pokrok v oblasti umělé inteligence, se záměrem usnadnit umělcům práci při přenášení jejich uměleckého stylu na obrázky či videa.

„S nástroji, které jsem spoluvyvinul, už dělá řada amatérských umělců experimenty. Kromě toho byla moje práce využita při několika větších projektech, mimo jiné iMucha“, říká Ondřej Texler, který se po dokončení doktorátu odstěhoval do Kalifornie a začal pracovat v Samsung Research America. Z osobností, které ho na FEL nejvíce ovlivnily, jmenuje na prvním místě prof. Daniela Sýkoru, který byl nejen školitelem jeho práce, ale také ho motivoval, inspiroval a vedl po celou dobu jeho působení na DCGI ČVUT.


Dr. Texler

Akci předsedal Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii, a francouzský velvyslanec Alexis Dutertre. O výsledcích rozhodovalo 7 komisí složených ze 49 českých a francouzských profesorů a vědců. Již druhým rokem se z důvodu celosvětové zdravotní krize všechny soutěže konaly prostřednictvím videokonference.

Vítězové v každé kategorii obdrželi od partnerských organizací finanční odměnu. Výherci první a druhé ceny obdrží od Velvyslanectví stipendium, které jim umožní strávit měsíční výzkumný pobyt ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru. Tři „speciální“ ceny byly uděleny také v oblasti chemie Českou společností chemickou, v oblasti počítačových věd společností IT4Innovation a v oblasti humanitních a společenských věd Nadací Karla Janečka ve spolupráci s CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách).


Skupinové foto lareátů a jejich vedoucích

Úplný seznam oceněných a další informace udělování vědeckých cen Velvyslanectví Francie v České republice za rok 2021 najdete prostřednictvím následujícího odkazu IFP || Laureáti Vědeckých cen Velvyslanectví Francie v České republice za rok 2021

foto: E. Kořínková

Galerie

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk