Novinky

Noc vědců 2020 – robotika na FEL

Robot, slovo, které přišlo na svět díky Karlovi Čapkovi a jeho hře R.U.R., má za sebou úžasný stoletý příběh a podle všeho ještě nadějnější budoucnost. Noc vědců, celorepubliková popularizační akce, si proto letos nikoli náhodou vybrala téma Člověk a robot. Výzkumníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze připravili několik videí, aby demonstrovali, kde všude se roboti budou uplatňovat. V pátek 27. listopadu večer tedy budou i naši roboti připraveni vstoupit do vašich domácností.

Robot, slovo, které přišlo na svět díky Karlovi Čapkovi a jeho hře R.U.R., má za sebou úžasný stoletý příběh a podle všeho ještě nadějnější budoucnost. Noc vědců, celorepubliková popularizační akce, si proto letos nikoli náhodou vybrala téma Člověk a robot. Výzkumníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze připravili několik videí, aby demonstrovali, kde všude se roboti budou uplatňovat. V pátek 27. listopadu večer tedy budou i naši roboti připraveni vstoupit do vašich domácností.

Technika blízké budoucnosti: Roboti, kteří zachraňují lidi – Noc vědců 2020 [FEL ČVUT]


Záchranářští roboti Charlie a Husky z Centra pro roboty a autonomní systémy (CRAS) na FEL ČVUT vzpomínají na dobrodružství a zážitky z náročných misí.
Nakoukněte pod pokličku (kapotu) mobilním záchranářským robotům a zjistěte, co vše se v jejich hlavách (procesorech) odehrává v temném či neznámém prostředí, kam mnoho nohou (kol, pásů) před nimi nevstoupilo. Bojí se? Riskují? Jsou zvědaví? A co vy?
Video ukazuje zajímavé výstupy z výzkumu CRAS v posledních šesti letech - převážně z EU projektu TRADR (2014-2018) a ze stále probíhající soutěže DARPA Subterranean Challenge (2019-2021).

Bezpilotní letadla a kráčející roboty – Noc vědců 2020 [ComRob FEL ČVUT]


Navštivte s námi Laboratoř výpočetní robotiky na FEL ČVUT v Praze! Dozvíte se, co všechno musí umět autonomní letadla, aby mohla létat bez pilotů, a k čemu se dají využít. A prozradíme vám také, jak se pohybují kráčející roboty v neznámém a těžko přístupném prostředí, jako jsou třeba jeskyně.

I roboti mají kůži – Noc vědců 2020 [Katedra kybernetiky FEL ČVUT]

Věděli jste, že i roboti mohou vnímat dotyk? Matěj Hoffmann vám představí humanoidního robota NAO, který má na sobě jako jediný na světě umělou kůži s tisíci senzory. Díky tomu mohou výzkumníci z katedry kybernetiky FEL ČVUT zkoumat, jakou roli hraje hmat a dotyk v poznávání světa kolem nás a vývoji mozku. Další věc, pro kterou jsou roboti o velikosti dítěte zajímaví, je jejich přirozená interakce s člověkem. Nacházejí proto uplatnění u autistických dětí, kterým se špatně komunikuje, ale lze s nimi hrát i fotbal. Vedle robota NAO vám Matěj Hoffmann ukáže kolaborativního robota s umělou kůží, který je vhodný pro nasazení ve výrobě právě proto, že nikomu neublíží.

Near Future Tech: Robots Rescuing Humans – Researchers' Night 2020 [FEL ČVUT]


Rescue robots Charlie and Husky from Center for Robotics and Autonomous Systems (CRAS) at FEE CTU remember their adventures and experience from past demanding missions.
Look under the hood of mobile rescue robots and find out what's going on in their heads (processors) in dark, unknown environments, where not that many feet (wheels, tracks..) have set before. Do they fear? Do they risk? Are the curious? And you...?
The video shows interesting results of CRAS research in the last six years - mainly from EU project TRADR (2014-2018) and still running DARPA SubT Challenge (2019-2021).

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk