Novinky

Laboratoř doma – řešení kat. měření

Katedra měření vyvinula unikátní přístroj, který umožňuje praktickou výuku doma.

Katedra měření vyvinula unikátní přístroj, který umožňuje praktickou výuku doma.

V době koronavirových omezení není možné provádět praktickou výuku v oblasti elektroniky na dálku tradičním způsobem kvůli nedostupnosti laboratoří vybavených specializovanými přístroji. Vzhledem k tomu, že praktická část výuky má nezastupitelnou úlohu, tým laboratoře videometrie katedry měření na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze vyvinul inovativní přístroj LEO, který studentům umožňuje nejen získat praktické zkušenosti, ale i experimentálně v distanční formě a v bezpečí domova potvrdit teoretické poznatky.

Přístroj lze využít jako osciloskop, voltmetr, funkční generátor, stejnosměrný zdroj, generátor impulsů, čítač či logický analyzátor. Postačuje pouze stáhnout a následně do svého počítače a do standardní desky Nucleo F303RE nainstalovat software, který je k dispozici zdarma na příslušných www stránkách. Přístroj je extrémně levný a lze jej použít pro experimenty a získání praktických zkušeností nejenom v elektronice, senzorové technice, elektrotechnice, ale využití najde i ve fyzice, biomedicínském inženýrství a podobných oborech. Jeho ovládání je přitom velmi jednoduché a intuitivní.

S problémy praktického vzdělávání na dálku se potýká aktuálně nejedna škola a vzdělávacích zařízení. Přístroj LEO, vyvinutý na katedře měření, který je využíván při vzdělávání studentů FEL a budoucích studentů v přípravných kurzech, již také našel své místo i u studentů středních škol a prokázal, že je vhodným řešením i pro další výuková pracoviště řešící stejný problém experimentální distanční výuky.

Přístroj LEO v neposlední řadě usnadňuje i nadšencům – makerům – hrát si a tvořit fascinující technická zařízení a aplikace.

Foto: Petr Neugebauer, FEL ČVUT

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk