Novinky

Biosignal Challenge 2020 – výsledky

Dne 19.května proběhlo za účasti děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Mgr. Petra Páty, Ph.D. a děkana 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Vladimíra Komárka, CSc. online vyhlášení výsledků soutěže Biosignal Challenge 2020. První cenu získal tým doktorandů z ČVUT FBMI a VŠCHT - Ing. Ondřej Klempíř a Ing. David Příhoda. Soutěž vznikla na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AV ČR a 1. a 2. lékařskou fakultou UK v roce 2017. V letošním čtvrtém ročníku byla soutěž zaměřena na měření rychlosti artikulace v dětských promluvách.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk