Novinky

Mimořádný termín přijímacího řízení do magisterských studijních programů

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do magisterských programů pro akademický rok 2020/2021 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v magisterských programech:

Termíny mohou být upraveny v závislosti na aktuálních opatřeních Vlády ČR.

Termín zahájení přijímání přihlášek 18. 5. 2020
Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost přihlášku vyplnit, zaplatit a doručit případné přílohy) 23. 8. 2020
Termín přijímací zkoušky do magisterského studia 31. 8. - 4. 9. 2020
Termín zápisu do studia 1. ročníku MS 8. 9. 2020

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (mimo terminy přijímacího řízení z odstavce VII., v tomto mimořádném termínu přijímacího řízení platí výše uvedená data).

Detailní informace k přijímací zkoušce najdete na Směrnici děkana.

V Praze 15. 5. 2020

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan

Pozn.: Do mimořádného termínu přijímacího řízení (tzv. 2. kola) je nutné podat novou přihlášku bez ohledu na to, zda již byla na FEL přihláška podána v letošním roce.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk