Novinky

Li-Fi ve FN Motol testováno kolegy z kat. elektromagnetického pole

Pracovníci z optické skupiny, Petr Chvojka a Stanislav Zvánovec, pracovali s kolegy z Fraunhofer Heinrich-Hertz Institutu (HHI) na testování přenosového systému Li-Fi využívajícího infračervených LED jako vysílačů v prostředí operačních sálů Fakultní nemocnice v Motole. Výsledky z měření byly prezentovány na konferenci OFC 2020, San Diego, USA. Krátký rozhovor o experimentu pak přinesl časopis IEEE Spectrum.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk