Novinky

Přichází HistoryLab jako nástroj distanční výuky, na němž se podílíme

Fakulta elektrotechnická ČVUT vnímá komplikovanou situaci, ve které se ocitli učitelé a učitelky dějepisu po uzavření škol. Proto podporuje a podílí se na webové aplikaci HistoryLab.

Fakulta elektrotechnická ČVUT vnímá komplikovanou situaci, ve které se ocitli učitelé a učitelky dějepisu po uzavření škol. Proto podporuje a podílí se na webové aplikaci HistoryLab.   

HistoryLab.cz: webová aplikace pro práci s historickými prameny nabízí účinné a uživatelsky vstřícné digitální prostředí, které lze v současné situaci využít pro výuku soudobých dějin. Tuto aplikaci vyvíjí Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze, Pedagogickou fakultou UK, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Masarykovým ústavem AV ČR.  

Autoři aplikace postupně zveřejňují cvičení, která jsou již prověřená v “terénu” a upravená na základě reakcí žáků i učitelů. K 18. březnu zveřejnili šest nových cvičení, například “To byla sláva” zkoumající význam zahájení provozu pražského metra. 

Administrativní systém, který je součástí této aplikace, umožňuje jednoduše sdílet výsledky žákovské práce a učiteli dává možnost poskytovat žákům zpětnou vazbu na jejich práci. Tento systém je k dispozici všem učitelům po registraci. V případě technických dotazů ohledně aplikace HistoryLab kontaktujte autory na e-mailové adrese: helpdesk@historylab.cz.

Na vývoji aplikace se podíleli doc. Miroslav Bureš a Dr. Karel Frajták z katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

K projektu doc. Miroslav Bureš uvedl: „Způsob, jakým probíhá komunikace v aplikaci HistoryLab, je velmi vhodný pro využití v současné situaci. Aplikace využívá standardní internetové technologie a nepotřebuje přenos vysokých objemů dat pro průběh výuky. Pomocí cvičení, která jsou v systému k dispozici, je možné distančně vyučovat vybraná témata z moderních dějin a HistoryLab tak může usnadnit současnou situaci, kdy je potřeba vhodným způsobem zajistit vzdálenou výuku."

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk