Novinky

Prestižní publikace a aplikace výsledků výzkumné práce našich kolegů byly oceněny rektorem ČVUT

Cena rektora za prestižní publikaci za rok 2018 byla udělena prof. Ing. Janu Sýkorovi, CSc. z katedry radioelektroniky za monografii „Wireless Physical Layer Network Coding“ a za aplikaci výsledků výzkumné práce v praxi obdrželi prof. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D. a Ing. Ondřej Jamriška z katedry počítačové grafiky a interakce za „Prodej licencí patentu GridCut“.

Cena rektora za prestižní publikaci za rok 2018 byla udělena prof. Ing. Janu Sýkorovi, CSc. z katedry radioelektroniky za monografii „Wireless Physical Layer Network Coding“.

Prof. Sýkora se profesně zabývá teorií digitální komunikace, teorií informace, zpracováním stochastických signálů a teorií odhadů parametrů. Mj. je garantem studijního programu Otevřené elektronické systémy.

Knihu, za kterou dostal cenu rektora, vydalo nakladatelství Cambridge University Press a spoluautorem této publikace je Alister Burr z University of York.

Cenu rektora za aplikaci výsledků výzkumné práce v praxi obdrželi prof. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.Ing. Ondřej Jamriška z katedry počítačové grafiky a interakce za „Prodej licencí patentu GridCut“.

Algoritmus GridCut řeší úlohu minimálních řezů v grafech s mřížkovou topologií. Řešení, které vyvinuli autoři z FEL ČVUT a které bylo patentováno v USA, je nejrychlejším známým řešením na světě, a to současně při udržení malých paměťových nároků. Aplikace úlohy nacházíme v oblastech počítačové grafiky, počítačového vidění a zpracování obrazu, ale v mnoha dalších odvětvích, v nichž se optimalizují a simulují jevy, které lze diskretizovat do pravidelné mřížky.

Licenci metody GridCut zakoupilo a používá mnoho významných firem v oboru (např. Adobe, Disney, Nokia, Autodesk, Siemens). Prodej licencí přinesl ČVUT celkově přes 2 mil. Kč. GridCut je vynikajícím příkladem patentu, který přináší ČVUT současně celosvětové uznání i finanční prostředky z prodeje licencí.


Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk