Novinky

Elektrotechnická olympiáda 2019

V letošním roce probíhá již 7. ročník Elektrotechnické olympiády. Tato soutěž má za cíl podpořit povědomí mladých lidí o důležitosti studia technických oborů. Je orientována na obecné znalosti z oblasti přírodních věd, vždy adekvátně k věku účastníků. Skládá se ze dvou etap a následného finále.

V letošním roce probíhá již 7. ročník Elektrotechnické olympiády. Tato soutěž má za cíl podpořit povědomí mladých lidí o důležitosti studia technických oborů. Je orientována na obecné znalosti z oblasti přírodních věd, vždy adekvátně k věku účastníků. Skládá se ze dvou etap a následného finále. Akce je podpořena v rámci „Výzvy na projekty pro propagaci a podporu studia na FEL 2019“.

První dvě etapy jsou realizovány prostřednictvím internetového portálu http://go2.fel.cvut.cz/soutez, a lze je tedy absolvovat prakticky kdykoliv z libovolného místa v ČR. Finále se uskuteční 13. prosince 2019 na ČVUT v Praze, FEL.

Věříme, že projektem vědomostní soutěže pomůžeme ještě více zkvalitnit technické vzdělávání studentů středních škol a přispějeme k popularizaci vědy a techniky mezi mládeží.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk