Novinky

Cena MŠMT pro kolegy Habalu a Kumpošta

Ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019 znají své vítěze. Z rukou ministra Roberta Plagy a náměstka pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavla Dolečka převzali dne 29. listopadu ocenění vynikající studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů, špičkoví vědci a vědkyně a nově také vyučující na vysokých školách. Na slavnostním ceremoniálu v Senátu byla předána rovněž Cena Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a Cena Milady Paulové určená vědkyním za celoživotní přínos vědě.

Ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019 znají své vítěze. Z rukou ministra Roberta Plagy a náměstka pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavla Dolečka převzali dne 29. listopadu ocenění vynikající studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů, špičkoví vědci a vědkyně a nově také vyučující na vysokých školách. Na slavnostním ceremoniálu v Senátu byla předána rovněž Cena Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a Cena Milady Paulové určená vědkyním za celoživotní přínos vědě.

Odměněn byl Ing. Vojtěch Kumpošt, a to za práci, jejíž výsledky zásadně přispěly k novým objevům na poli výzkumu mechanizmů vzniku epileptických záchvatů a byly publikovány v prestižním časopise Nature Neuroscience. Vedoucím jeho diplomové práce byl prof. Jiruška spolu s dr. Jančou. Nyní je V. Kumpošt jako doktorand členem týmu Lennarta Hilberta na německé Karlsruhe Institut für Technologie.

Jako další získal ocenění doc. Petr Habala z katedry matematiky FEL ČVUT, který je autorem velkého množství volně dostupných multimediálních studijních materiálů.

Doc. Habala má na svém kontě již několik ucelených videobloků, ať již záznamy svých přednášek určených pro studenty FEL, či přípravné a motivační videosemináře, určené jak pro naše studenty tak pro středoškoláky. Uveďme nyní chronologicky jejich výčet:

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk