Novinky

Zveme na soutěž CTU Open

Ve dnech 18. a 19. října proběhne na půdě Fakulty elektrotechnické na Karlově náměstí soutěž CTU Open 2019. Jedná se o České a Slovenské kolo světové soutěže v programování v rámci International Collegiate Programming Contest (ICPC).

Nejlepší tříčlenné týmy jednotlivých univerzit postoupí do středoevropského regionálního kola, které se koná 29. listopadu až 1. prosince 2019 také na ČVUT FEL. V regionálním kole se bude bojovat o účast ve světovém Finále v roce 2020.

Více informací je k dispozici zde.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk