Novinky

Nanosatelit VZLUSAT-1 na orbitě funguje již dva roky

Dne 23. června oslavil první český nanosatelit typu CubeSat dva roky na orbitě, VZLUSAT- 1 stále vysílá cenná data a některá řešení použitá při jeho konstrukci se již připravují pro komerční využití. Průměrná délka života CubeSatů se přitom udává 1,1 roku. VZLUSAT-1 tak vstoupil do vybrané společnosti zhruba 15 % CubeSatů, které jsou schopny operovat dva roky a více. Nanodružice VZLUSAT-1 byla vyvinuta Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem (VZLÚ) ve spolupráci se společnostmi Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o., 5M s.r.o., TTS s.r.o., HVM Plasma s.r.o. a IST s.r.o. a tuzemskými univerzitami. Na konstrukci a obsluze se podíleli vědci ze ZČU - Fakulty elektrotechnické (FEL) a ze tří součástí ČVUT - Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF), Fakulty elektrotechnické (FEL) a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI).

Dne 23. června oslavil první český nanosatelit typu CubeSat dva roky na orbitě, VZLUSAT- 1 stále vysílá cenná data a některá řešení použitá při jeho konstrukci se již připravují pro komerční využití. Průměrná délka života CubeSatů se přitom udává 1,1 roku. VZLUSAT-1 tak vstoupil do vybrané společnosti zhruba 15 % CubeSatů, které jsou schopny operovat dva roky a více. Nanodružice VZLUSAT-1 byla vyvinuta Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem (VZLÚ) ve spolupráci se společnostmi Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o., 5M s.r.o., TTS s.r.o., HVM Plasma s.r.o. a IST s.r.o. a tuzemskými univerzitami. Na konstrukci a obsluze se podíleli vědci ze ZČU - Fakulty elektrotechnické (FEL) a ze tří součástí ČVUT - Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF), Fakulty elektrotechnické (FEL) a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI).

Přesto, že je satelit stále funkční, jeho misi lze zhodnotit z komerčního i vědeckého hlediska již nyní. Jedním z experimentů, který přinesl zajímavé vědecké výsledky, je rentgenový dalekohled, skládající se z multifoliového optického širokoúhlého systému typu "račí oko" pro energii rentgenového záření 3–30 keV. Optika byla vyvinuta v české společnosti Rigaku Inovative Technologies Europe. Detekce je založena na pixelovém senzoru Timepix, vyvinutém v rámci mezinárodního konsorcia v ČVUT ÚTEF. V průběhu dvou let činnosti družice na oběžné dráze bylo nasbíráno velké množství rentgenových dat, umožňujících sestavit radiační mapy Země. Jedním z nových výstupů je například rozlišení rentgenových a gama fotonů od ostatních ionizujících částic kterým je družice vystavena. Pro tuto separaci byla provedena nová měření ve speciálním režimu operování detektoru Timepix na palubě VZLUSAT-1.

Mise VZLUSAT-1 má i komerční potenciál. Jednotlivé společnosti měly jedinečnou příležitost si ověřit, zdali jejich řešení funguje ve vesmíru, což je příklad kompozitního radiačního štítu od společnosti 5M, jehož radiační vlastnosti jsou měřeny pomocí miniaturního dosimetru, který byl vyvinut ve VZLÚ a který  se nyní připravuje jako komerční řešení, které budou moci používat další satelity nebo drony. Kompozitní materiál je na palubě satelitu testován a zkoumán z několika ohledů jako jsou jeho mechanické vlastnosti, outgassing a přenos tepla. Návrhem, obsluhou a vyhodnocením těchto experimentů se zabývají partneři z Fakulty elektrotechnické ČVUT

Družice se dnes pohybuje na polární dráze ve výšce 495 km rychlostí 7610 m/s. Na orbitu byla vynesena v rámci mezinárodní mise QB50 23. června 2017, do plného provozu byla uvedena 2. srpna 2017. Nanodružice VZLUSAT-1 je trvale operována z pozemní stanice FEL ZČU.

Webová stránka družice: vzlusat1.cz

Webová stránka pozemní stanice: pilsencube.zcu.cz/vzlusat1

Videodokument mapující vznik VZLUSAT-1

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk