Novinky

Minimální počet bodů pro přijetí do bakalářských studijních programů

Přijímací zkouška proběhla formou písemného testu z matematiky ve dne 12. června 2019. Rada garantů na svém jednání dne 14. června 2019 konstatovala, že písemný test proběhl korektně a v průběhu přijímacího řízení neshledala žádné závady. Garanti bakalářských programů navrhli děkanovi minimální počty bodů pro přijetí do jednotlivých programů.

Minimální počet bodů dosažených v testu z matematiky, nezbytný pro přijetí do jednotlivých bakalářských studijních programů, je stanoven takto:

ProgramMinimální počet bodů
Elektrotechnika, energetika a management9
Elektronika a komunikace10
Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika10
Kybernetika a robotika14
Otevřená informatika13
Otevřené elektronické systémy11
Softwarové inženýrství a technologie13
Lékařská elektronika a bioinformatika10

Výsledky přijímacího řízení bude možné si ověřit v elektronické přihlášce od 14. června 2019.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží každý přijatý student v den svého zápisu ke studiu.

Studenti přijatí do prezenční i kombinované formy studia se dostaví k zápisu v pátek 21. června 2019 v 9,00 hodin; konkrétní místnost konání svého zápisu do příslušného programu si zjistí v elektronické přihlášce ke studiu (po zadání kódu přihlášky), kde si výše uvedený řádný termín zápisu může každý sám případně změnit na 16. září 2019.

V Praze dne 14. 6. 2019

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk