Novinky

Mimořádný termín přijímacího řízení do magisterských studijních programů

Přihlášky od 11. června 2019 do 19. srpna 2019.

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do magisterských programů pro akademický rok 2019/2020 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v magisterských programech:

Termín zahájení přijímání přihlášek 11. 6. 2019
Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost přihlášku vyplnit, vytisknout, zaplatit a doručit, případně téhož dne odeslat poštou) 19. 8. 2019
Termín přijímací zkoušky do magisterského studia 2. - 6. 9. 2019
Termín zápisu do studia 1. ročníku MS 17. 9. 2019

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (mimo terminy přijímacího řízení z odstavce VII., v tomto mimořádném termínu přijímacího řízení platí výše uvedená data).

Detailní informace k přijímací zkoušce najdete na Směrnici děkana.

V Praze 10. 6. 2019

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Pozn.: Do mimořádného termínu přijímacího řízení (tzv. 2. kola) je nutné podat novou přihlášku bez ohledu na to, zda již byla na FEL přihláška podána v letošním roce.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk