Novinky

Mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Přihlášky od 2. května do 2. září 2019

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do bakalářských programů pro akademický rok 2019/2020 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských programech:

Mimořádný termín je určen všem zájemcům o studium na FEL, studentům, co nestačili podat přihlášku v řádném termínu, zájemcům o studium ze zahraničí v češtině, kteří nemohli podat přihlášku do řádného kola včas a všem těm, co mají volbu studia na FEL za svou životní volbu.

Termín zahájení přijímání přihlášek 2. 5. 2019
Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost přihlášku vyplnit, vytisknout, zaplatit a doručit, případně téhož dne odeslat poštou) 2. 9. 2019
Termín přijímací zkoušky do bakalářského studia 9. 9. 2019
Termín zápisu do studia 1. ročníku BS 16. 9. 2019
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení/nostrifikační doložky, v případě cizinců (kromě Slovenské republiky) také potvrzení o absolvování zkoušky z českého jazyka nejpozději v den zápisu 16. 9. 2019

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (mimo terminy přijímacího řízení z odstavce VII., v tomto mimořádném termínu přijímacího řízení platí výše uvedená data).

Detailní informace k přijímací zkoušce najdete na Směrnici děkana

V Praze 30. dubna 2019

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Pozn.: Do mimořádného termínu přijímacího řízení (tzv. 2. kola) je nutné podat novou přihlášku bez ohledu na to, zda již byla na FEL v letošním roce přihláška podána. Získané body z testu v řádném termínu (tzv. 1. kola) lze použít v mimořádném kole, stačí podat žádost na Studijní oddělení. Uchazeč je přijat na program pokud splňuje minimální hranic počtu bodů u programů, na které podal přihlášku. 

Doporučujeme:

Cyklus video přednášek/návodů pro přípravu na přijímacím zkouškám z matematiky

Kurz pro přípravu a opakování k přijímací zkoušce z matematiky, srpen 2019

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk