Novinky

Volby do AS FEL ČVUT: 19. a 20. 3.

Volby proběhnou elektronickou formou ve dnech 19. 3. (od 5:00) a 20. 3.2019 (do 16:00), podrobnější instrukce o volbě obdrží na fakultní e-mail oprávnění voliči. Volby se řídí Volebním řádem AS FEL ČVUT v Praze ze dne 23. února 2018.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk