Novinky

Studenti katedry řídicí techniky uspěli v soutěži o cenu Wernera von Siemense

Doktorand katedry řídicí techniky Libor Bukata získal za svou disertační práci prestižní cenu Wernera von Siemense v kategorii práce zabývající se konceptem Průmysl 4.0. Do této kategorie bylo tento rok zasláno 114 nominací. Práce Libora Bukaty byla vyhodnocena jako nejlepší. Vedoucím disertační práce byl Přemysl Šůcha. Student Kybernetiky a robotiky Jan Filip pak v soutěži získal 2. místo za diplomovou práci, jejímž cílem bylo sledování trajektorie pro autonomní vozidla. Jan získal ocenění již za svou bakalářskou práci od firmy ABB a nyní se věnuje vývoji ve firmě Porsche Engineering.

Doktorand katedry řídicí techniky Libor Bukata získal za svou disertační práci prestižní cenu Wernera von Siemense v kategorii práce zabývající se konceptem Průmysl 4.0. Do této kategorie bylo tento rok zasláno 114 nominací. Práce Libora Bukaty byla vyhodnocena jako nejlepší. Vedoucím disertační práce byl Přemysl Šůcha. Student Kybernetiky a robotiky Jan Filip pak v soutěži získal 2. místo za diplomovou práci, jejímž cílem bylo sledování trajektorie pro autonomní vozidla. Jan získal ocenění již za svou bakalářskou práci od firmy ABB a nyní se věnuje vývoji ve firmě Porsche Engineering.

Obsah práce Libora Bukaty spadá do oblasti optimalizace, plánování a rozvrhování výroby. Těžiště práce se nachází v návrhu algoritmů, které naleznou efektivní posloupnost operací výroby tak, aby se dosáhlo maximální efektivity. Navíc algoritmy jsou koncipovány za účelem využití veškeré kapacity počítače takzvanou paralelizací výpočtů. Hlavní část práce se věnuje optimalizaci robotických buněk s ohledem na energii při zachování taktu. Navržené algoritmy umí zohledňovat nejen rychlost robotů, ale také např. pořadí robotických operací nebo úsporné módy robotů. Na základě ověření algoritmů v praxi bylo potvrzeno, že lze uspořit až 20 % energie. Práce se rovněž zabývá rozvrhováním s omezenými zdroji, jež najde uplatnění například v hutním průmyslu nebo v montážních halách. Zajímavé na této části je využití výpočetní grafické karty na urychlení výpočtů, což umožnilo zrychlit výpočty až padesátkrát a vyhodnotit více než milion možných řešení za sekundu.

Jan Filip se věnuje rozvoji autonomních vozidel, který patří mezi nejaktuálnější světová témata vyvolávající mnoho otázek. Jako například morální dilema, jež budou autonomní vozidla nucena řešit – zda při kolizi zachránit chodce, nebo pasažéry. Aby bylo možné o nouzové reakci rozhodovat, musí být vozidlo schopno předpovědět dráhu, po níž se bude pohybovat, a určit, jakých změn dráhy je fyzikálně možné dosáhnout řízením. Cílem diplomové práce Jana Filipa bylo vyvinout systém automatického řízení pohybu pro silniční vozidla. Účelem systému je ovládat zatáčení a zrychlení vozidla tak, aby vozidlo projelo zadanou trajektorii.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk