Novinky

Prezentace magisterských studijních programů

Na těchto besedách jsou vítání studenti a absolventi bakalářských programů nejen z FEL

Pro studenty závěrečných ročníků bakalářského studia proběhnou besedy se zástupci jednotlivých magisterských programů, kteří je budou informovat o možnostech studia jejich studijních programů, o možnostech uplatnění, o požadavcích u přijímacích zkoušek, zodpovídat dotazy o prominutí přijímacích zkoušek apod.

Prezentace jednotlivých magisterských programů budou v Dejvicích v termínech:

Magisterský program Datum Čas Místnost Garant
Letectví a kosmonautika 20. 2. ST 9.15 T2:C3-337 J. Roháč
Inteligentní budovy 20. 2. ST 9.45 T2:c3-337 P. Kašpar
Elektronika a komunikace 20. 2. ST 10.15 T2:C3-337 J. Vodrážka
Lékařská elektronika a bioinformatika 20. 2. ST 11.15 T2:C3-337 J. Kybic
Elektrotechnika, energetika a management 20. 2. ST 12.45 T2:C3-337 O. Starý
Otevřená informatika 20. 2. ST 14.30 T2:C3-337 M. Pěchouček
Kybernetika a robotika 20. 2. ST 16.15 T2:C3-337 M. Šebek

Včasná informace o magisterských programech vám napomůže ke správnému rozhodnuti k podání přihlášky (termín je 31. března 2019) a k dobré přípravě na přijímací zkoušku. Přijímací zkouška je pro každý magisterský program specifická.

Přijďte a využijte tuto jedinečnou možnost informace o magisterských programech v jeden den a na jednom místě.

Praha 11. 2. 2019

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan
doc. Ing. Jiří Jakovenko, PhD., proděkan

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk